Evenementen

U kunt voor uw fietstocht, sporttoernooi, evenement, spelmiddag en dergelijke een aanvraag indienen voor medische ondersteuning door Eerstehulpverleners.
Wanneer onze medewerkers uw activiteit komen versterken, zijn ze duidelijk herkenbaar en met professioneel materiaal aanwezig.